TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 83
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 76
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 77
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 81
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 75
ไม้หมายเมือง 76
ไม้หมายทาง 75
แจ่งหัวลิน 78
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 77
ประตูเมืองเชียงใหม่ 74
ประตูสวนดอก 76
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 74
ต้นไม้หมายถิ่น 73
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 75
แจ่งกู่เฮือง 76
ประตูช้างเผือก 79
ประตูท่าแพ 1 77
ประตูท่าแพ 2 75
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 74
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 75
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 74
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 73
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 76
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 78
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 86
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 77
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 74
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 76
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 77
ข้าวออแกนิค 75
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 75
การส่งออกข้าวออแกนนิค 77
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 74
เซรั่มมะขาม 73
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 76
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 72
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 75
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 74
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 74
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 77
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 77
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 74
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 79
มาตรฐาน IQS คืออะไร 81
การสร้างแบรนด์ของ IQS 75
IQS มีประโยชน์อย่างไร 74
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 74
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 76