TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 129
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 119
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 123
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 126
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 120
ไม้หมายเมือง 119
ไม้หมายทาง 122
แจ่งหัวลิน 121
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 120
ประตูเมืองเชียงใหม่ 122
ประตูสวนดอก 119
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 124
ต้นไม้หมายถิ่น 119
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 118
แจ่งกู่เฮือง 118
ประตูช้างเผือก 121
ประตูท่าแพ 1 120
ประตูท่าแพ 2 118
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 118
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 118
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 116
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 118
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 124
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 121
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 130
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 123
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 118
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 119
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 121
ข้าวออแกนิค 122
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 119
การส่งออกข้าวออแกนนิค 119
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 123
เซรั่มมะขาม 117
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 122
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 115
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 118
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 119
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 116
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 118
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 119
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 116
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 120
มาตรฐาน IQS คืออะไร 128
การสร้างแบรนด์ของ IQS 118
IQS มีประโยชน์อย่างไร 118
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 118
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 118