TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 248
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 247
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 239
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 253
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 240
ไม้หมายเมือง 238
ไม้หมายทาง 236
แจ่งหัวลิน 244
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 241
ประตูเมืองเชียงใหม่ 236
ประตูสวนดอก 234
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 241
ต้นไม้หมายถิ่น 239
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 234
แจ่งกู่เฮือง 241
ประตูช้างเผือก 238
ประตูท่าแพ 1 237
ประตูท่าแพ 2 237
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 236
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 235
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 232
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 237
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 238
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 234
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 253
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 239
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 236
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 238
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 242
ข้าวออแกนิค 238
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 239
การส่งออกข้าวออแกนนิค 240
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 247
เซรั่มมะขาม 239
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 242
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 235
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 233
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 238
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 233
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 236
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 234
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 235
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 234
มาตรฐาน IQS คืออะไร 239
การสร้างแบรนด์ของ IQS 237
IQS มีประโยชน์อย่างไร 234
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 238
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 236