TOP

DC Radio

djสถานีวิทยุออนไลน์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก้าวมั่นทันสมัย สู่โลกยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์

เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกและวิถีออร์แกนิค จาก IQS

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 1 534
วัดเชียงมั่น วัดแรกของเมืองเชียงใหม่ 2 517
การสร้างเมืองเชียงใหม่ 494
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 1 548
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก 2 530
ไม้หมายเมือง 495
ไม้หมายทาง 524
แจ่งหัวลิน 519
กำแพงเมืองเชียงใหม่ 506
ประตูเมืองเชียงใหม่ 508
ประตูสวนดอก 507
เครื่องเงินบ้านวัวลาย 524
ต้นไม้หมายถิ่น 525
วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก 484
แจ่งกู่เฮือง 527
ประตูช้างเผือก 517
ประตูท่าแพ 1 514
ประตูท่าแพ 2 528
ต้นไม้ใหญ่กับชุมชนเมือง 538
เวียงกุมกาม ตำนานที่เป็นจริง 519
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 1 513
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 2 504
วิสาหกิจชุมชน สันมหาพน สมุนไพรอินทรีย์ 545
กล้วยตากจิราพร อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 526
กล้วยตากจิราพร ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี 535
กาแฟและชาดอยปู่หมื่น เพิ่มยอดขาย ต้นทุนต่ำ รักษาสิ่งแวดล้อม 523
กว่าจะมาเป็นชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น 529
ชา กาแฟ ดอยปู่หมื่น กับมาตรฐาน IQS 528
ผักเชียงดาแปรรูป ที่สันมหาพน 535
ข้าวออแกนิค 492
ผลิตข้าวออแกนิคอย่างไรให้ได้คุณภาพ 509
การส่งออกข้าวออแกนนิค 525
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 517
เซรั่มมะขาม 530
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 1 515
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 2 492
เกษตรอินทรีย์ที่บ้านโปง 3 485
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 1 503
ลำไยจากไร่พรมกังวาน 2 513
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 1 470
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 2 517
โครงการกำลังใจ ชาใบหม่อน 3 512
คุณภาพชามาตรฐาน IQS 509
มาตรฐาน IQS คืออะไร 584
การสร้างแบรนด์ของ IQS 504
IQS มีประโยชน์อย่างไร 484
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก IQS 507
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 525